REGULAMIN KORZYSTANIA Z KODÓW AKCJI PROMOCYJNEJ „PACZKOMATOWANIE 3.0”


1. Organizator i Zlecający

1. 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Paczkomatowanie 3.0” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest Open Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Biedronki 23B, 02-946 Warszawa.

1.2. Organizator działa na rzecz Zlecającego Akcję Promocyjną, tj. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków , kapitał zakładowy 116.278.450,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP 6793108059, REGON 360781085.

2. Zasady Akcji Promocyjnej

2.1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.paczkomatowanie.pl (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Akcji Promocyjnej”).

2.2. Akcja Promocyjna trwa od 06 maja 2022 r. do 04 czerwca 2022 r.

2.3. Do skorzystania z Akcji Promocyjnej upoważniony jest każdy, kto uzupełni formularz na stronie www.paczkomatowanie.pl i otrzyma jednorazowy kod na podany adres e-mail, dający możliwość otrzymania zniżki na zakupy w internetowym sklepie Coffeedesk.pl, który dostępny jest pod adresem www.coffeedesk.pl (dalej odpowiednio: „Kod Promocyjny” oraz „Sklep Coffeedesk.pl”).

2.4. Kod Promocyjny obniża wartość koszyka o 20 zł, pod warunkiem, że minimalna wartość zamówienia wynosi 149 zł.

2.5. Otrzymane Kody Promocyjne nie sumują się, co oznacza, że w ramach jednego zamówienia w Sklepie Coffeedesk.pl można wykorzystać jedynie jeden Kod Promocyjny.

2.6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi rabatami oraz kuponami aktywnymi w Sklepie Coffeedesk.pl, co oznacza, że w ramach jednego zamówienia w Sklepie Coffeedesk.pl można alternatywnie wykorzystać albo Kod Promocyjny albo inny rabat lub kupon, uprawniający do naliczenia zniżki.

2.7. Wydane Kody Promocyjne zachowują ważność do 30 czerwca 2022 r., co oznacza, że do końca tego dnia można z nich skorzystać w Sklepie Coffeedesk.pl.

2.8. Organizator Konkursu, na zasadach wynikających z Regulaminu, wyłoni osobę, która otrzyma nagrodę główną Akcji Promocyjnej, tj. kod promocyjny na kwotę 200 zł do wykorzystania w Sklepie Coffeedesk.pl (dalej: „Zwycięzca” oraz „Kod Promocyjny”), minimalna wartość zamówienia wynosi 200 zł. Zwycięzca będzie uprawniony do wykorzystania kodu w Sklepie Coffeedesk.pl w terminie wynikającym z Regulaminu, tj. w ciągu 30 dni od dnia wydania mu kodu. Sposób przekazania kodu wskazany jest w Regulaminie Akcji Promocyjnej.

2.9. Regulamin zakupów obowiązujący w Sklepie Coffeedesk.pl (dostępny pod adresem: https://www.coffeedesk.pl/informacje/regulamin-zakupow/) znajduje zastosowanie do wszystkich towarów kupionych w Sklepie Coffeedesk.pl z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego.

3. Kontakt

3.1. We wszystkich sprawach związanych z Akcją Promocyjną należy kontaktować się z Organizatorem lub ALLGOOD S.A. na adres: [email protected]